Kvkk Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Abonesepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Abonesepeti" olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Abonesepeti'ne sağladığınız kişisel verileriniz; siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla işlenmekte ve gerekli olması halinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda, Abonesepeti ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlkeler ve Hukuki Sebepler

Abonesepeti, aboneliklerinizi başlatma, yönetme, sonlandırma ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan bir abonelik yönetim platformudur. Abonesepeti, abonelik tesis eden kurumlar ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, son kullanıcıya hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Abonesepeti'nin sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz:

 • dürüstlük kuralı ve hukukun öngördüğü biçimde,
 • doğru ve güncel olarak,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Abonesepeti'nin internet sitesi ve/veya uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Abonesepeti tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere Abonesepeti'nin size verilen hizmetlere aracılık ettiği hallerde de çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Abonesepeti'nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, KVKK'nin yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veya KVKK'de belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Abonesepeti'ne; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel bilgileri, ayrıca; posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgileri; internet sitesi veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilmekte ve Abonesepeti tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, Abonesepeti'nin kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına almadığını açıkça belirtmek isteriz.

Bu bilgilere ek olarak Abonesepeti, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak kullanıcıların bu hizmetlerden faydalanmaları esnasında sistem üzerindeki hareketlerini hizmetlerin iyileştirmesi amacıyla ve istatistiki amaçlarla işleyebilir. Bu hallerde; Abonesepeti'ne sizi yönlendiren internet sitesi, Abonesepeti'ni bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın pencere genişliği ve yüksekliği gibi bilgiler işlenebilmektedir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanırız. Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve internet sitemiz veya uygulamamız üzerinden yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanırız. Ek olarak, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de alabiliriz.

Abonesepeti'nden bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıkladığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanabiliriz.

Abonesepeti, hizmetlerini işletmek ve geliştirmek için gerekli olan kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanır. Bu kullanımlar size daha etkin müşteri hizmeti sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, uygulamamızı ve hizmetlerimizi geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme gerçekleştirme, ilgi ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntülemeyi içerebilir.

Kişisel bilgilerinizi sizinle iletişim kurmak için de kullanırız. Hoş geldiniz e-postaları, fatura ve ödeme anımsatıcıları, kampanyalar, duyurular, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de gönderebiliriz.

Abonesepeti internet sitesi veya uygulamalarında yer alan formları doldurduğunuzda kişisel verileriniz, formu doldurma amacınıza uygun olarak ve ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızın ayrıca bulunması hâlinde hizmetlere ilişkin e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Abonesepeti tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, Abonesepeti'nin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle Abonesepeti arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK'de belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

 • Abonesepeti internet sitesini ve/veya uygulamalarını kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek,
 • hizmetlerin verilebilmesi için kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
 • yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek,
 • açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak,
 • internet sitesi veya uygulamalar üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların segmentasyonunu ve veri madenciliği yapmak, kullanıcıların internet sitesini ve uygulamaları kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek,
 • kullanıcıların talep, şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak,
 • yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla işliyoruz.

özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) Abonesepeti tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir. Kişisel bilgilerinizin başkaları tarafından görüntülenmesinin engellenmesine yardımcı olmak için, kendinize ait kimlik bilgilerinizle (e-posta adresi, cep telefonu ve parola) oturum açmanız ve kimlik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gereklidir. Abonesepeti'ndeki profilinize erişmek ve oturum bilgilerinizi güncellemek, kişisel verilerinize erişmek veya görüntülemek için profil/hesap ayarları > kişisel bilgiler, sayfasını kullanabilirsiniz.

İşlenen kişisel veriler, Abonesepeti tarafından sunulan ürünler veya hizmetlerle ilişkili olarak değişiklik gösterebilir. çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanan kişisel veriler, Abonesepeti tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Abonesepeti, kişisel bilgilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanırız. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolarız. Kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, bu verileri Güvenli Giriş Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle korumaktayız.

Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola kullanılıyorsa, parolanızı gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiyi başka kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sonraki kullanıcıların bilgilerinize erişmesini engellemek için bir siteyi veya hizmeti terk etmeden önce her zaman oturumunuzu kapatmalısınız.

Abonesepeti, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla ve de toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri arasındaki sözleşmeler uyarınca, veri işleyen sıfatıyla, gerekli sorumlulukları üstlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca Abonesepeti'nin faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek, KVKK'de belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Abonesepeti, kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK madde 8 olmak üzere KVKK'de öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK'de belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda veya ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni'nde belirtilenlerin haricinde, kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmaz, ancak bunun yerine size, Abonesepeti'nin iş ortakları adına, söz konusu iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak Abonesepeti'nden ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize karar verme seçeneği verilmektedir. Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma gibi bazı sınırlı hizmetleri Abonesepeti adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri kurabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri almaları gerekebilir. Böyle bir durumda, söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanımı yasaktır ve söz konusu hizmet sağlayıcıların ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şarttır.

5. Sorumluluğun Belirlenmesi

Abonesepeti, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketlerine, toplu yaşam alanı sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platform olduğundan, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri tarafından Abonesepeti sistemlerine Abonesepeti'nin onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından Abonesepeti'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz.

Bu kapsamda Abonesepeti, sunduğu platform sağlama hizmeti çerçevesinde, Abonesepeti internet sitesine veya uygulamasına yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK'nin 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin Abonesepeti'ne yönelteceğiniz taleplerin Abonesepeti tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

6. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

İlgili kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK'nin 13. maddesi doğrultusunda, Abonesepeti'nin aşağıda belirtilen adresine, adınızı, soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuz Abonesepeti tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Abonesepeti'nin adresleri:

 • KVKK ile ilgili genel bilgiler için: hukuk@abonesepeti.com
 • KVKK'nin 11. maddesi kapsamında başvurular için: Tekstilkent Koza Plaza B Blok 13. Kat Esenler/üstanbul
Loading...